STARÍ RODIČIA A VNÚČATÁ – ICH VZŤAH JE VÝNIMOČNÝ. AKO A PREČO HO PODPORIŤ?

23 augusta, 2022 by 

 

 

Narodením dieťaťa sa zmenia sociálne roly v rodine: z páru sa stanú rodičia, z ich rodičov starí rodičia. Sú to také veľké zmeny, že všetci potrebujú čas vytvoriť si novú identitu a prispôsobiť sa jej.

 

Nie je ľahké byť babkou a dedkom – pre niektorých môže byť náročné prijať už len to samotné pomenovanie, ktoré im pripomína, že starnú a ich život sa pomaly blíži ku koncu. Dochádza aj ku generačnej výmene v rámci rodiny – stali sa jej najstaršími členmi. 

Starí rodičia musia nájsť rovnováhu medzi tým, koľko času chcú oni tráviť s vnúčatami a koľko im „umožnia“ ich deti. Musia (mali by) prijať pravidlá svojich detí – mladej rodinky, dopriať im dostatok súkromia a rešpektovať ho, byť nápomocní spôsobom, akým je to žiadané.

Samozrejme, naše vzťahy často nie sú ideálne a komunikácia býva veľkou výzvou. Avšak stojí za to popracovať na sebe (obom stranám), aby práve vnúčatá mali osoh z toho, že sa o ne príležitostne (alebo pravidelne) postarajú aj stará mama so starým otcom. 

 

Aké má výhody to, že naše deti majú babku a dedka?

Moormanová a Stokes zistili, že u detí, ktoré vyrastajú v blízkom emocionálnom vzťahu so svojimi starými rodičmi, sa znižuje pravdepodobnosť, že sa u nich v dospelosti rozvinie depresia. Iní dospeli k záveru, že blízky vzťah starých rodičov s vnúčatami môže zvýšiť funkciu mozgu, chráni pred depresiou a dokonca zvyšuje vek dožitia seniorov. 

Starí rodičia môžu byť veľkým prínosom v rodine:

  1. Babka s dedkom sú ďalšou opornou sieťou pre deti. „Podľa výskumu, ktorý prebehol na Univerzite v Oxforde, deti žijúce v blízkosti starých rodičov majú menej emocionálnych problémov, lepšie sa správajú a ľahšie sa vyrovnávajú s traumatickými udalosťami v živote, ako sú napríklad rozvod rodičov alebo šikana zo strany rovesníkov.“
  2. Deti sa hlbšie zoznámia so svojou rodinnou históriou, so svojím pôvodom a vytvoria si stabilnú identitu práve vďaka kontaktu so starými rodičmi. Cez príbehy lepšie spoznajú svojich predkov, vedia sa so svojou rodinou viac identifikovať a vnímajú medzigeneračné vzťahy. 
  3. Vďaka starým rodičom si môžu naše deti osvojiť zručnosti, ktoré my, rodičia, nevieme rozvinúť. Môžu sa zoznámiť s dávnymi remeslami, zoznámiť sa s hodnotami predkov či spoznať zvyky napríklad počas sviatkov. Naše deti potom v dospelosti majú z čoho čerpať, keď formujú vlastnú rodinu – majú k dispozícii viac príkladov. 
  4. Udržiavanie blízkeho vzťahu so starými rodičmi utužuje vzťah našich detí k starším ľuďom – deti sa naučia, ako úctivo komunikovať so seniormi, v čom a ako im pomáhať a zároveň majú možnosť vnímať pozitívne vlastnosti a zručnosti starších (húževnatosť, pracovitosť, schopnosť rozdať sa a pod.). Častý kontakt vnúčat so starými rodičmi rozvíja empatiu detí, zvyšuje trpezlivosť, toleranciu a porozumenie voči starším. 
  5. Trávenie času so starými rodičmi prináša nielen pre vnúčatá nové podnety, impulzy a myšlienky, ale osoh majú aj babka s dedkom. Vzťah s vnúčatami totiž udržiava starých rodičov aktívnejších a podľa mnohých výskumov žijú dlhšie. Deti zase získavajú iný pohľad na svet, starí rodičia sa podelia o svoju múdrosť a bohaté životné skúsenosti.
  6. Predovšetkým staré mamy rozvíjajú jazykové zručnosti svojich detí čítaním rozprávok, pomocou riekaniek a rozprávania príbehov často práve o ich rodine. 
  7. Starí otcovia sa postarajú o športové a pohybové činnosti. Trávia s vnúčatami veľa času vonku v prírode a venujú sa rôznym fyzickým aktivitám. 

 

Čo hovoria ďalšie výskumy o starých rodičoch?

Štúdie naznačujú, že to, nakoľko sa budú starí rodičia angažovať v živote svojich vnúčat, závisí od ich veku, pohlavia a od toho, či sú zo strany matky alebo otca. Výsledky štúdie Smorti, Tschiesner a Farneti z roku 2012 ukazujú, že staré mamy mali spoločné aktivity so svojimi vnúčatami viac ako starí otcovia; starí rodičia z otcovej strany mali spoločné aktivity so svojimi vnúčatami viac ako starí rodičia z matkinej strany.

 

Iné štúdie (Block, 2000; Mills, 2001; Scabini & Iafrate, 2003; Valencia, Cantero. & Navarro 2010) dospeli k záveru, že „starší starí rodičia sú pod menším tlakom, čo sa týka povinností a zodpovednosti za svoju budúcnosť, a preto dokážu žiť v prítomnosti a vážiť si každodenné radosti, ako je starostlivosť o vnúčatá“. 

 

Petter (2009) zistil, že starí rodičia sú často tými, ktorí podporujú mladých finančne a pomáhajú so strážením detí. Tým, že starí rodičia nenesú výchovnú zodpovednosť, dokážu byť viac láskyplnými, veľkorysejšími aj tolerantnejšími. 

Ako môžeme podporiť dobré vzťahy vnúčat so starými rodičmi?

 

Kľúčom je udržiavanie blízkych vzťahov tým, že so svojimi deťmi budeme pravidelne navštevovať babku a dedka. Ideálnym časom sú práve letné prázdniny. Už samotné plánovanie cesty k starým rodičom napĺňa deti – vnúčatá, sú plné očakávaní a tešia sa. Dokonca aj v prípade, že návštevy sú nepravidelné, deti vnímajú čas trávený so starými rodičmi ako výnimočný. 

 

Počas toho času môžu starí rodičia priúčať svoje vnúčatá svojim koníčkom – napríklad rybárčeniu, pečeniu zákuskov, pestovaniu rastlín, starostlivosti o zvieratá či iným.

 

Starí rodičia majú byť súčasťou našich každodenných životov. Na to môžeme využiť informačné technológie, cez ktoré je jednoduché udržiavať kontakt – môžeme posielať nielen fotografie a videá, ale starí rodičia sa môžu stať súčasťou tiež špeciálnych udalostí, a to aj v prípade, že bývajú od nás ďaleko. Vďaka videohovoru sa môžu zúčastniť napríklad besiedky vnúčat. 

 

Ďalšou možnosťou, ako zabezpečiť, aby sa starí rodičia stali súčasťou životov našich detí, je, že budeme mať vystavené ich fotografie (ideálne spoločné s vnúčatami) vo svojom príbytku a budú mať svoje miesto aj v rodinných albumoch. Tým deti vnímajú, že starí rodičia patria do rodiny. Samozrejmosťou je, že babku a dedka spomíname, rozprávame sa o nich a plánujeme čas s nimi. 

 

Rodokmeň vo forme stromu či fotografií umiestnený v byte či dome pomáha deťom lepšie vnímať svoj pôvod, uvedomiť si, kam patria, a získať tak silné rodinné korene, čo prispieva k ich sebadôvere a sebaistote. 

 

Mnoho starých rodičov spoľahlivo ovláda informačné technológie a bez problémov posielajú nielen SMS správy, ale aj emaily. Je to ďalšou možnosťou, ako udržiavať kontakt. Milšou a viac osobnou alternatívou však môže byť písanie listov a posielanie pohľadníc. Zaručene ich potešia listy od vnúčat, do ktorých deti môžu pribaliť svoje kresby či vytlačené fotografie. Mimochodom, písanie listov môžete vnímať aj ako precvičenie písania, pravopisu, prehlbovanie gramatických pravidiel, ba sústredenia, vytrvalosti, trpezlivosti či kreativity a estetického cítenia. Deti sa tiež potešia, keď im bude pravidelne chodiť pošta na ich meno. 

 

Na záver

 

Samozrejme, starí rodičia sú rôzni – lepší aj horší. Nie s každým sa dá dohodnúť, nie všetci rešpektujú naše výchovné priania. A v niektorých rodinách, žiaľ, už starí rodičia nie sú medzi živými. Môže byť prospešné udržiavať vzťah napríklad so staršou susedkou či susedom alebo s niekým z domova dôchodcov. A aspoň takto, čiastočne, dopriať svojim deťom milujúcich starých rodičov a seniorom lásku a podnety.

 

Autor: Silvia Érsek Nováková