Výška členského 10,50- EUR / hodina
Vstupy si vyčerpáte podľa vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.
Forma úhrady: Na účet prevodom, alebo najneskôr v hotovosti lektorovi na prvom cvičení (nevkladajte, prosím, členské na účet v hotovosti, ďakujeme).
Účet: SK07  1100  0000  0026  1908  2440
Doplňujúci údaj: členské, MENO DIEŤAŤA-MENO MATKY

Základné inštrukcie: Vstupy si vyčerpáte podľa vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.
V priebehu kurzu máte nárok na náhradu 5 odhlásených hodín, pričom 2 náhradné hodiny si môžete vyčerpať aj v ďalšom kurze.
UPOZORNENIE: Z hodiny je nutné sa odhlásiť najneskôr do 22:00 hod. predchádzajúceho dňa.

V prípade, že nám nepošlete informáciu o neúčasti na cvičení, nebudeme akceptovať uplatnenie nároku na náhradnú hodinu.
Svoju dochádzku si môžete spravovať cez našu webovú stránku, v sekcii „DOCHÁDZKA“.