Diagnostika a liečba brušnej diastázy po pôrode

 

Brušná diastáza patrí v poslednej dobe k najčastejším popôrodným problémom žien. Štatisticky sa vyskytuje takmer u každej tretej. Čo to ale vlastne brušná diastáza je? 

Z odborného hľadiska ide o funkčný problém pohybového aparátu, pri ktorom dochádza k rozostúpeniu brušných svalov v mieste stredovej väzivovej línie brucha nazývanej Linea Alba. Práve to má za následok narušenie trupovej stability, oslabenie funkcie brušných svalov, samotnej biomechaniky trupu a stability panvy.

Aké sú príčiny jej vzniku?

Vznik brušnej diastázy môže mať rôzne príčiny, no najčastejším faktorom jej vzniku u žien je tehotenstvo. Počas gravidity a s tým spojených hormonálnych zmien dochádza k nárastu maternice a k roztiahnutiu priameho brušného svalu, ktorý sa po pôrode nevráti do pôvodného stavu. 

Okrem hormonálnych zmien hrá dôležitú úlohu aj spôsob pôrodu, konkrétne to, či bol pôrod vykonaný prirodzenou cestou alebo cisárskym rezom. Od toho sa ďalej odvíjajú aj následné formy a možnosti rehabilitácie. 

Brušnú diastázu nemôžeme v žiadnom prípade podceňovať. Jej zanedbaním sa časom môžu objaviť rôzne poškodenia pohybového aparátu. 

Najčastejšie problémy spojené s brušnou diastázou sú: 

  • bolesti driekovej a hrudnej chrbtice
  • poškodenia medzistavcových platničiek
  • inkontinencia
  • prolaps maternice
  • zlý dychový stereotyp 
  • problémy s refluxom 

Problémom vo všeobecnosti je, ak sa cvičenie – či už v súkromnom rehabilitačnom zariadení, alebo fitness centre – začne bez dôkladného vyšetrenia odborníkom. Potrebné je zhodnotiť celkový stav pohybového aparátu, aby mal fyzioterapeut dostatočnú vedomosť o stave pacientky. V opačnom prípade môže dochádzať k preťažovaniu svalov panvového dna a tiež brušných svalov, čo môže viesť až k zhoršeniu stavu diastázy brušných svalov.

V našej Klinike ReFit preto riešime problém brušnej diastázy komplexne, a to pomocou cielenej spolupráce medzi gynekológom a fyzioterapeutom. Takto pacientke zabezpečíme ten najodbornejší spôsob liečby. V rámci odbornej diagnostiky gynekológ vyšetruje brušnú diastázu palpáciou (dotykom). Lekár po cielenej anamnéze palpuje mediálne vnútorné hrany brušného svalu, pri stredovej čiare brucha Linea Alba. Na základe vyšetrenia posúdi stav pacientky a následne odporučí liečebný postup a smerovanie rehabilitácie. Rehabilitácia brušnej diastázy je zameraná na cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta. 

Cieľom rehabilitácie je:

  • aktivovať správnu funkciu vnútorných brušných svalov a bránice,
  • zlepšiť dychový stereotyp,
  • posilniť trupovú stabilitu, čím sa brušná diastáza zmenšuje.

V prípade pôrodu cisárskym rezom je dôležitou súčasťou rehabilitácie aj manuálne ošetrenie pooperačnej jazvy, ktorá má veľký vplyv na diastázu. Počas celého priebehu rehabilitácie je pacientka priebežne kontrolovaná gynekológom, ktorý s ňou konzultuje jej fyzický stav. 

Ako sa dá brušnej diastáze predísť? 

Keďže ide o funkčný problém brušného svalstva a panvového dna, je veľmi dôležitý pravidelný pohyb. Počas tehotenstva by žena nemala zabúdať ani na kompenzačné cvičenie, ktoré je zamerané na správnu realizáciu techniky a aktiváciu zdravých pohybových vzorov. Toto cvičenie fyzioterapeut nastaví individuálne, podľa tých potrieb pacientky, ktoré vytypuje gynekológ. Takto vieme podporiť nielen správnu funkciu brušných svalov, ale aj minimalizovať riziko vzniku brušnej diastázy. 

AUTOR: Mgr. Marcel Duda, hlavný fyzioterapeut Kliniky ReFit