Kraniosynostóza a význam fontanel u detí

Kraniosynostóza je pojem, ktorý som spomenula už v predchádzajúcom článku. V ňom sme sa zamerali najmä na význam a dôležitosť nosenia helmičky pri rôznych deformitách hlavy bábätka. Aby ste mali ucelené informácie, určite vám odporúčam, aby ste si článok prečítali.

Ako som však sľúbila, pojem kraniosynostóza si viac priblížime a vysvetlíme si, čo presne sa pod týmto zložitým názvom skrýva.

Čo je to kraniosynostóza?

Pri kraniosynostóze ide o predčasný zrast švov na lebke, a to buď jedného, alebo i viacerých naraz. To má za následok asymetrický rast lebky u dieťatka. 

Lekár identifikuje tento stav na základe rôznych druhov vyšetrení, ako napríklad:

 • klinické vyšetrenie (kefalometrické vyšetrenie)
 • pomocné vyšetrenia (CT, RTG, UZ)
 • genetické vyšetrenie 
 • ORL (vyšetrenie u otorinolaryngológa)
 • kardiologické vyšetrenie

Pri týchto vyšetreniach sa diagnóza buď potvrdí, vyvráti, alebo sa hlavička bude naďalej sledovať. Ja ako fyzioterapeutka si vždy kontrolujem veľkú fontanelu a konkrétne to, či je alebo nie je hmatateľná. Ak sa kraniosynostóza na základe vyšetrenia potvrdí, je indikované operačné riešenie, kde sa lebka otvorí a švy na lebke sa uvoľnia natoľko, aby mohla rovnomerne rásť. Výskyt kraniosynostóz je približne 1 : 2000-2500 pôrodov. Počas mojej praxe fyzioterpauetky som sa ani nie tak dávno stretla s prípadom dvojičiek, kde mali túto diagnózu obe bábätká, avšak v rôznych stupňoch. Obe však museli podstúpiť operačný zákrok.

Ako vyzerá lebka novorodenca?

Normálny tvar lebky novorodenca je predozadne predĺžený a pri pohľade zhora má tvar päťuholníka. 

Lebka sa skladá z dvoch častí:

 1. neurocranium – obklopuje oblasť mozgu
 2. splanchnocranium – tvárová časť

Prvá časť lebky, zvaná neurocranium,je tvorená množstvom kostí – čelová, čuchová, spánková, záhlavná, temenná a klinová. Všetky sú pospájané švami a do určitého veku sa na hlavičke detí nachádzajú aj dva otvory – veľká a malá fontanela:

 1. Veľká fontanela je kosoštvorcového tvaru a dá sa ľahko nahmatať na prednej časti lebky. Kým sa uzatvorí pevným väzivovým a chrupavkovým tkanivom, trvá to približne 18-20 mesiacov. 
 2. Malá fontanela ma trojuholníkovitý tvar a je umiestnená v záhlaví. Zvyčajne mizne do 3. mesiaca života.

Okrem fontanel sa na lebke nachádzajú ešte 4 maličké otvory. Nahmatať ich je ale problémom aj pre odborníka. Z odborného pohľadu sú však najdôležitejšie malá a veľká fontanela. Veľká fontanela je dokonca hmatateľná aj samotnými rodičmi.

Aká je úloha fontanel?

Fontanelymajú viacero dôležitých úloh. Prvá a nevyhnutná je ich pružnosť a prispôsobivosťpri pôrode. Vďaka nim vie dieťatko prejsť cez úzky pôrodný kanál. Aj keď sa pri pôrode hlavička trochu stlačí, za pár dní sa pekne vyformuje a vráti do normálu. Ďalšou dôležitou úlohou je rýchle vyrovnávanie krvného tlaku a lekárom tiež slúži ako okno do mozgu pre ultrazvukové vyšetrenie.


Rast lebky je indikátor správneho rastu mozgu dieťaťa. Je však aj pomocníkom, napríklad pri určení hydratácie dieťaťa – ak je prepadnutá, telo má nedostatok tekutín a dieťatko je dehydrované. Rovnako môže byť aj pulzujúca, a ak má dieťatko teplotu alebo príliš plače, fontanelka zvykne vystúpiť. Fontanela je preto právom nazývaná aj ako malý zázrak prírody. 

Ak fontanelu nevieme nahmatať, najmä tú veľkú, prípadne sú niektoré lebečné švy viac hmatateľné a vystúpené, treba spozornieť a všímať si, ako sa hlavička začne správať. Ak sa aj napriek polohovaniu a správnemu režimu s dieťatkom stav nelepší, treba vylúčiť možnosť kraniosynostózy

Rozdiel medzi plagiocefáliou (zležanou hlavičkou) a kraniosynostózou je v tom, ako sa pri deformácii hlavička správa a či sa nám oploštenie záhlavia premieta aj do prednej čelovej časti, prípadne tváričky.

Kraniosynostózy sa delia na primárne a sekundárne.

Primárne

 • jednoduché (postihujú 1 šev): nesyndrómové
 • komplexné (postihujú 2 a viac švov): nesyndrómové a syndrómové

Sekundárne: metabolické ochorenia, mukopolysacharidózy, mukolipidózy, malformácie, hematologické ochorenia, drenážne operácie pri hydrocefale. 

Prečo je diagnostika a liečba kraniosynostózy dôležitá?

Ak nedôjde k včasnej diagnostike a liečbe synostózy, môže to viesť k vážnym problémom, ako napríklad:

 • obmedzený rast a vývoj mozgu
 • zvýšený vnútrolebečný a očný tlak
 • trvalý kozmetický defekt

Klinické prejavy sú:

 • atypický tvar lebky
 • predčasný uzáver veľkej fontanely
 • abnormálne postavenie očí
 • palpácia (vyšetrenie pohmatom) osifikovaného šva
 • príznaky vnútrolebečnej hypertenzie

Aký je postup pri liečbe?

V prípade kraniosynostóz sa pristupuje k dvom druhom operácií. Ak je včasný záchyt, zhruba do 3 mesiacov, výkon sa robí endoskopicky a zrastený šev sa uvoľní. Následne sa nasadí kraniálna ortéza – helmička. 

Druhou, už väčšou operáciou je úplná remodelácia lebky, keď sa hlavička otvorí a na viacerých miestach sa švy uvoľnia. Kraniálna ortéza (helmička) sa dieťatku môže, ale nemusí nasadiť. Za mňa je v oboch prípadoch lepšie, ak sa dieťatku helmička nasadí, pretože rodič vie s dieťatkom lepšie fungovať. 

A rada na záver, milí rodičia: 

Nezabúdajte, prosím, veľkú fontanelu u svojich detičiek pravidelne sledovať. Nebojte sa na kontrolách u pediatra opakovane pýtať na to, či je všetko v poriadku a či je fontanela ešte stále hmatateľná. Ak si pediater nie je istý, pošle vás na ďalšie potrebné vyšetrenia. 

Držím vám palce, aby ste po prečítaní tohto článku dokázali vyhmatať na hlavičke svojho dieťatka naozajstný a neuveriteľný zázrak prírody – fontanelu.

Autor: Terezka Šimovičová