Posilnenie vzťahovej väzby je kľúčom k šťastnej rodine

Stať sa rodičom je pre každého neopakovateľným zážitkom. Spomienky na čas, keď ste privítali na tomto svete svoje bábätko, sa vám doživotne zapíšu do pamäti. Prežívate chvíle šťastia, ale rovnako si začínate uvedomovať aj obrovskú mieru zodpovednosti, ktorá je pred vami.

Práve od tejto chvíle ste začali novú púť svojho života aj v rámci utvárania vzťahov. Rodičovstvo je často náročný, celoživotný proces, počas ktorého sa vzťah medzi vami a dieťatkom neustále mení a je potrebné vedieť sa mu prispôsobiť tak, aby aj naďalej napredoval. Zároveň je však veľmi potrebné, aby bol postavený na pevných základoch. Samozrejme, tak ako dospelý človek, aj dieťa je silne individuálne a stále platí, že vy ako rodič ho poznáte najlepšie.

PREČO JE VZŤAHOVÁ VÄZBA TAKÁ DÔLEŽITÁ?

Existuje veľké množstvo výskumov, ktoré sa zameriavali na význam vzťahovej väzby medzi rodičom a dieťaťom. Výsledky však boli zakaždým jednoznačné a poukázali na to, že zdravá vzťahová väzba s rodičom pozitívne vplýva na:

 • rozvoj pevnejších a šťastnejších vzťahov do budúcna
 • schopnosť učiť sa regulovať emócie v náročných a stresových situáciách
 • podporu mentálneho, jazykového a emocionálneho vývoja
 • rozvoj zdravého sebavedomia
 • rozvoj zručnosti v riešení problémov
 • schopnosť empatie
 • vyššiu schopnosť hodnotenia rizík (čo je pre dieťa bezpečné/nebezpečné)
 • vyššiu mieru vyplavovania hormónu oxytocínu, ktorý tlmí stres a úzkosť

AKO VIEM VZŤAHOVÚ VÄZBU AKO RODIČ POSILNIŤ?

Ako som už spomínala, tak ako sa meníme my, menia sa aj naše deti. Od narodenia prechádzajú významnými a turbulentnými fázami vývoja nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Mozog neustále vytvára nové nervové prepojenia, spracováva nové podnety, vytvára si nové pohľady na svet a situácie. Preto treba utváranie vzťahovej väzby týmto obdobiam adekvátne prispôsobovať. Tu je ale niekoľko univerzálnych rád, ktoré môžete použiť nezávisle od toho, v akom období sa vaše dieťatko aktuálne nachádza:

 1. Veľa sa spolu smejte. – Nachádzajte smiech v každodenných situáciách. Ukážte deťom, že trávenie času s vami je zábavné a podnetné. Veď nie nadarmo sa vraví, že smiech je nákazlivý a dobrá nálada tiež.
 2. Nebojte sa prejavovať náklonnosť. – Na objatie nie je žiadne dieťa príliš veľké a ani vy príliš starí. Láskyplný telesný kontakt a jemnocit je pre utváranie zdravej vzťahovej väzby kľúčový už od narodenia a mal by pretrvávať čo najdlhšie.
 3. Pevne nastavené hranice. – Téme hraníc sme sa venovali už v minulom článku (prelink) a ich dôležitosť sa ukazuje aj v tomto prípade. Ak sú hranice stanovené jasne a rodina podľa nich funguje, dodáva to deťom pocit bezpečia a istoty, ktorú tak veľmi potrebujú.
 4. Nenechávajte dieťa samo, ak má nejaký problém. – Buďte tu vždy preň. Dajte mu pocítiť, že ak sa stane čokoľvek, nájde u vás bezpečný prístav a problém spoločne vyriešite.
 5. Naučte sa hovoriť „Ľúbim ťa“ každý deň. – To, že svoje deti milujete, je samozrejmé. Skúste im to ale povedať aspoň raz za deň, bez ohľadu na vek alebo situáciu. Bezpodmienečná láska je veľmi obohacujúca nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých.
 6. Psychická prítomnosť. – Buďte s dieťaťom v danej chvíli naplno. Fyzická a psychická prítomnosť sú dve rozdielne veci. Ak ste pri dieťati fyzicky, ale mysľou niekde úplne inde, dieťa to cíti a prežíva podobné stavy, ako keby bolo osamotené.

Ak máte v rodine viac detí, skúste si nájsť čas na každé z nich. Niekedy je to naozaj náročné, ale aj 10 minút osamote, s vašou plnou pozornosťou je pre ne úžasným signálom toho, že ich vnímate, ste tu pre ne a venujete im svoj čas, hoci toho sami máte veľa. Určite to bude aj pre vás príjemne strávená chvíľa, pretože sa s dieťaťom napojíte na úplné iné vnímanie toho, čo prežíva, čo ho trápi, prípadne, aké úspechy zažilo. Z bežnej rutiny otázok, ktoré na deti chrlíme každý deň, sa stane niečo veľmi príjemné a intímne, čo je len medzi vami dvoma.